Header

Vårt ansvar


Vi på KFC i Sverige vill vara ett hållbart och ansvarstagande företag som belastar våra naturresurser så lite som möjligt. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla nya metoder för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

Hållbarhet

För att minska vår påverkan på miljön använder vi ingen palmolja i vår frityrolja. Istället använder vi en kombination av solros- och rapsolja som återvinns efter användning. För att vara så energieffektiva som möjligt har vi bestämda uppstartsscheman för våra maskiner och utrustningar. KFC arbetar kontinuerligt med att utveckla bättre teknik för belysning, luftkonditionering och frysrum i både nya och befintliga restauranger. Vi har även etiska och stenhårda kvalitetskrav på leverantörer samt tredjepartskontrollanter på alla leverantörer.

 

Återvinning och material

90 procent av vårt avfall återvinns och hur det återvinns beror på de olika kommunernas återvinningsteknik. Alla våra förpackningar är gjorda av nedbrytbart material och vi tillämpar en EU-certifierad miljöhantering av våra matfetter och frityoljor. Fetterna omvandlas av Svensk Fettåtervinning till nya produkter på en svensk återvinningsanläggning.

Ansvarsfullt byggande

Vi på KFC i Sverige har valt att arbeta med företag som har miljöpolicys. När det gäller byggmaterial avser vi att endast använda material som uppfyller de så kallade BASTA-kriterierna. BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.